Nghiên cứu giải pháp thiết kế, xây dựng hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhà ở và công trình công cộng đô thị trước nguy cơ sạt lở(01/10/2021)

Tên đề tài:  “Nghiên cứu giải pháp thiết kế, xây dựng hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhà ở và công trình công cộng đô thị trước nguy cơ sạt lở “.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.KTS Nguyễn Minh Đức

Năm hoàn thành: 2017

Đơn vị thực hiện: Viện Nhà ở và Công trình công cộng (VNO)

Bia-Detai-satlo

Mucjluc-sl1

Chi tiết đề tài tải tại đây https://vienkientrucquocgia.gov.vn

bình luận