Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Kiến trúc Quốc gia năm 2019(15/05/2020)

Ngày 15/5/2020, tại 389 Đội Cấn, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ thường xuyên năm 2019 theo nhiệm vụ chức năng của Viện. Hội đồng nghiệm thu có đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban lãnh đạo Viện, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.

Anh Chu tich HD

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên năm 2019

Theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện có 5 nhiệm vụ chuyên môn và 3 nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động của Viện được ký hợp đồng với Bộ Xây dựng. Trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình cải tạo Kiến trúc cảnh quản cho một khu vực đô thị để phù hợp với quy hoạch và cuộc sống công nghệ số; Đánh giá và đề xuất giải pháp chỉnh trang màu sắc cho công trình Kiến trúc cao tầng trong đô thị; Rà soát thực trạng và đề xuất tiêu chí đánh giá công trình Kiến trúc có giá trị tại Việt Nam,…”

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng cho biết: Hàng năm Viện thực hiện rất nhiều đề tài NCKH, đề xuất các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Năm 2019 Viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên. Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo nhiệm vụ, các thành viên dự họp đã có những ý kiến góp ý cho từng nhiệm vụ thường xuyên, các thành viên hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở, đánh giá kết quả của toàn bộ nhiệm vụ thường xuyên của Viện được thực hiện công phu kỹ lưỡng đạt yêu cầu.

Anh Gop y kien

Anh Nhiemvu-1

Anh Nhiemvu-2

Đại điện các đơn vị báo cáo nhiệm vụ thường xuyên và các thành viên Hội đồng nghiệm thu góp ý kiến

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị và đề nghị hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên năm 2019 nộp cho cơ quan chức năng Bộ Xây dựng trong thời gian sớm nhất.

PV

bình luận