Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(19/12/2022)

Ngày 19/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Rà soát, tổng hợp, nghiên cứu và phổ biến mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu các vùng, miền chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng”, do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toancanh-hoinghi

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS Lê Minh Nguyệt cho biết, biến đổi khí hậu ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp và khó dự báo hơn, đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển đô thị và nhà ở. Do đó, việc xây dựng giải pháp cho các công trình nhà ở chịu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng là rất cần thiết. Hệ thống giải pháp cũng cần đồng bộ, từ chọn vị trí xây dựng, giải pháp kiến trúc đến giải pháp hạ tầng kỹ thuật thì mới đem lại hiệu quả cao.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở cho các vùng thường xuyên bị thiên tai; rà soát thực trạng, tổng hợp, đánh giá các mô hình nhà ở thích ứng với BĐKH tại các vùng miền; hướng dẫn một số nội dung trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho nhà ở phù hợp điều kiện BĐKH và nước biển dâng; xây dựng tài liệu nhằm phổ biến mô hình nhà ở thích ứng với BĐKH các vùng, miền chịu ảnh hưởng lớn của BĐKH và nước biển dâng tại Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo các tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm của Nhiệm vụ gồm có báo cáo tổng hợp; tài liệu nhằm phổ biến về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở cho các vùng thường xuyên bị thiên tai; tài liệu phổ biến mô hình nhà ở thích ứng với BĐKH và nước biển dâng (trong đó đưa ra 3 mô hình nhà ở thích ứng với BĐKH phù hợp với 3 khu vực nghiên cứu: mô hình nhà ở tại khu vực miền núi phía Bắc trước nguy cơ sạt lở; mô hình nhà ở ứng phó với bão lũ, ngập lụt tại khu vực miền Trung; mô hình nhà ở ứng phó với sạt lở, nước biển dâng, triều cường tại khu vực Đông và Tây Nam bộ).

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành rà soát đánh giá hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn tiêu chuẩn, đồng thời đưa ra những nhận định về vấn đề nhà ở ứng phó BĐKH. Đây là một tài liệu tổng kết quý cho các nhà quản lý, tư vấn thiết kế và người dân tham khảo trong thực tiễn hiện nay.

Để nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH của nhà ở tại các vùng, miền chịu ảnh hưởng lớn của BĐKH và nước biển dâng, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng kết hợp với Sở Xây dựng các địa phương rà soát, đánh giá thiệt hại do BĐKH trong vấn đề nhà ở, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao từ đó đưa ra những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho địa phương; bổ sung các quy định về lồng ghép nội dung ứng phó với sạt lở, BĐKH vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; xây dựng bộ tiêu chuẩn dành riêng cho các khu vực chịu tác động mạnh của thiên tai; tiếp tục nghiên cứu và thiết kế các mẫu nhà nhằm mô đun hóa, giảm giá thành, hỗ trợ người nghèo và nâng cao nhận thức người dân về công tác ứng phó thiên tai.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao.

Theo Hội đồng nhận xét, Báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đa dạng, độ tin cậy cao; các mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu đã hướng đến sự phù hợp với yếu tố văn hóa các vùng miền; những kiến nghị tương đối cụ thể và có tính khả thi. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, cập nhật, bổ sung một số văn bản quy định pháp luật mới ban hành, liên quan đến phạm vi nghiên cứu của Nhiệm vụ; bổ sung loại hình thiên tai lũ ống ở khu vực miền núi phía Bắc; làm rõ nét hơn nguyên lý phòng chống thiên tai của các mô hình nhà ở truyền thống của người dân các vùng miền…

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

PV/KTVN

bình luận