Nghiệm thu Dự án “Thiết kế điển hình nhà ở và công trình công cộng vùng thiên tai, khu vực tái định cư miền Trung và miền Tây Nam Bộ”(13/09/2016)

Chiều 13/9, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc đã báo cáo nghiệm thu cấp Bộ Dự án sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình nhà ở và công trình công cộng vùng thiên tai, khu vực tái định cư miền Trung và miền Tây Nam Bộ”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn có mặt và chủ trì Hội nghị. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia đã tham dự buổi báo cáo này.

def_6868up

Tại Hội nghị, Viện Kiến trúc quốc gia trình bày tóm tắt báo cáo Dự án. Theo đó, khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu như: Bão, lũ, lụt, triều cường, xâm mặn… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền cũng như tính an toàn của các công trình xây dựng, tác động không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Do đó, việc nghiên cứu, ban hành và đưa vào áp dụng trong đời sống thực tiễn những mẫu thiết kế nhà ở có khả năng thích ứng với tác động của thiên tai, là nơi trú ẩn an toàn cho người dân miền Trung và Tây Nam Bộ là rất cấp thiết.

Viện đã đưa ra 50 mẫu thiết kế nhà ở cho người dân ở vùng thiên tai, khu vực tái định cư miền Trung và miền Tây Nam Bộ. Trong đó có một số mẫu được thiết kế từ chính các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Xây dựng các địa phương 2 vùng nêu trên.

Hội đồng nghiệm thu của Bộ Xây dựng đã đánh giá báo cáo Dự án được trình bày rõ ràng, bố cục chặt chẽ, nội dung phong phú đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những góp ý sâu sắc nhằm giúp đơn vị chủ trì nghiên cứu, soạn thảo loại bỏ những yếu tố bất hợp lý, những giải pháp không còn phù hợp đối với giai đoạn từ nay đến 2020.

Kết quả của Dự án đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu.

bình luận