Nghiệm thu Dự án SNKT: “Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ”(16/03/2018)

Sáng 16/3, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng tham dự chủ trì buổi họp.

DEF_1814up

Kiến trúc nhà thờ công giáo ở Việt Nam đã tạo nên bức tranh phong phú, nhiều màu sắc, nhưng vẫn mang đặc trưng riêng biệt và đặc biệt có đóng góp tích cực trong công tác tạo lập kiến trúc dân tộc.

Viện Kiến trúc Quốc gia đã thực hiện dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ” là sự tiếp nối về phạm vi nghiên cứu về loại hình kiến trúc nhà thờ công giáo. Dự án này sẽ bổ sung cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh hơn về kiến trúc thể loại công trình nhà thờ công giáo của Việt Nam. Trên cơ sở đó có thể đánh giá đầy đủ hơn về giá trị văn hóa, lịch sử kiến trúc nhà thờ công giáo – thể loại công trình có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của giáo dân và người dân nói chung. Gìn giữ và phát huy giá trị công trình nhà thờ công giáo không chỉ gìn giữ được các giá trị kiến trúc cảnh quan, nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc… mà còn lưu giữ và phát huy giá trị không gian văn hóa và đời sống văn hóa của người dân truyền lại từ nhiều đời nay.

Dự án hướng đến việc xác định đặc điểm, giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ Nam Bộ và Trung Bộ, đồng thời bổ sung tư liệu về kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả đề tài đạt được thể hiện sự nghiêm túc và công phu với các kết quả nghiên cứu có giá trị và sức thuyết phục. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ các nội dung góp ý của phản biện để có chất lượng hơn và đồng ý nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở.

bình luận