Nghiệm thu đề tài “Thiết kế điển hình nhà ở và công trình công cộng vùng thiên tai, khu vực tái định cư tại miền Trung và Tây Nam Bộ”(21/10/2014)

Vừa qua, tại Viện Kiến trúc Quốc gia, Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở  đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Thiết kế điển hình nhà ở và công trình công cộng vùng thiên tai, khu vực tái định cư tại miền Trung và Tây Nam Bộ”, do bà Lê Phong Lan, phòng Nghiên cứu điển hình hóa xây dựng làm chủ nhiệm đề tài. Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đại diện phòng Nghiên cứu điển hình hóa Xây dựng  – Viện Kiến trúc Quốc gia đã trình bày trước Hội đồng báo cáo khảo sát thiết kế điển hình công trình “Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ” và “Thiết kế điển hình trường học vùng thiên tại tại miền Trung và Tây Nam Bộ”.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng công trình công cộng tại các vùng bão lũ. Viện trưởng và các thành viên Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của nhóm đề tài, đồng thời lưu ý nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng, có những điều chỉnh phù hợp, cập nhật thông tin mới nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm hoàn thiện báo cáo đưa lên cấp Bộ.

Đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu Đạt yêu cầu.

bình luận