Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc”.(14/12/2018)

Ngày 13/12/2018, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Nghiệm thu cấp cơ sở “Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc”.

Tham dự buổi nghiệm thu, có các chuyên gia chuyên ngành là thành viên hội đồng nghiệm thu như PGS TS.KTS Doãn Minh Khôi, KTS Nguyễn Dũng – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, ông Hà Quang Hưng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Về phía viện Kiến trúc quốc gia, có sự tham gia của Phó Viện trưởng Đặng Tiên Phong, Phó Viện trưởng Phạm Thúy Loan, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cũng đã hiện diện tham dự tại buổi nghiệm thu và chủ trì điều khiển buổi làm việc lần này.

Viện trưởng viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch hội đồng phát biểu tại buổi làm việc

Viện trưởng viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch hội đồng phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở lời phát biểu điều hành của Viện trưởng viện Kiến trúc quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch hội đồng , thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS.KTS Nguyễn Tất Thắng – Chủ nhiệm đề tài đã phát biểu một số ý kiến tóm tắt các nội dung chính của đề tài sau khi đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia – nhà khoa học tại buổi hội thảo ngày 23/11/2018 vừa qua. Tiếp đó, Ths. Kts Nguyễn Quốc Hoàng – Thư ký đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài giới thiệu các nội dung nghiên cứu mà nhóm đã triển khai thực hiện.

TS.KTS Nguyễn Tất Thắng Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu

TS.KTS Nguyễn Tất Thắng Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Ths.KTS Nguyễn Quóc Hoàng - thư ký đề tài đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài giới thiêu các nội dung nghiên cứu của đề tài đã thực hiên trong thời gian vừa qua

Ths.KTS Nguyễn Quóc Hoàng – thư ký đề tài đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài giới thiêu các nội dung nghiên cứu của đề tài đã thực hiên trong thời gian vừa qua

Buổi nghiệm thu đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá của các thành viên hội đồng nghiệm thu, trong đó các chuyên gia và thành viên hội đồng đều đánh giá cao khối lượng nghiên cứu cũng như chất lượng khoa học mà đề tài đã thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu, các chuyên gia và thành viên hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp một số các ý kiến để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện để nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa biên tập đề tài như các vấn đề về cập nhật các số liệu tiêu chuẩn – quy chuẩn Ngành xây dựng mới được ban hành, nhấn mạnh việc làm rõ hơn nữa các đặc điểm yếu tố vùng miền, tính khác biệt về địa lý – văn hóa dân tộc, tính khả thi phù hợp với điều kiện và khả năng áp dụng các mẫu thiết kế vào xây dựng trong thực tiễn phù hợp với khả năng kinh tế các vùng nông thôn – vùng đồng bào dân tộc…

Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Chủ nhiệm đề tài tài TS.KTS Nguyễn Tất Thắng đã chân thành cảm ơn các ý kiến nhận xét và đóng góp của thành viên hội đồng và chuyên gia có mặt trong buổi nghiệm thu lần này. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp trên, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ tiếp tục tiếp thu và chỉnh sửa đồng bộ trước khi nộp sản phẩm đẻ nghiệm thu cấp Bộ. Các thành viên hội đồng đã cho điểm và thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

3 ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hà Quang Hưng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

4 Pgs Ts Kts Doãn Minh Khôi thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

5 Kts Nguyễn Dũng - Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

KTS Nguyễn Dũng – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

6. Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đặng Tiên Phong, thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đặng Tiên Phong, thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi làm việc

PV

bình luận