Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số(06/10/2022)

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tháng tiêu dùng số tại Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia.

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Cổng thông tin về chuyển đổi số quốc gia đăng tải danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 (từ ngày 01-31/10/2022)-Tháng tiêu dùng số hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin về chuyển đổi số quốc gia cũng đăng tải nhiều thông tin hữu ích khác về chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền tham khảo.

Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm tuyên truyền, phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng ./.

Mọi chi tiết, thông tin và bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số xem tại địa chỉ: https://dx.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

bình luận