Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc mới”(13/10/2017)

Sáng 13/10, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp nghiệm thu dự án cấp cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ: “Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc mới”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng, Ts.Kts Nguyễn Tất Thắng (Chủ tịch Hội đồng) tham dự buổi họp.

DEF_1282up

Trong những năm qua, nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, bộ mặt kiến trúc đô thị thay đổi từng ngày, nhà ở do dân tự xây ngày một đa dạng, công trình nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phong phú, trải dài khắp đất nước. Nhiều công trình kiến trúc xây dựng đã và đang tìm cho mình những hướng đi khác nhau để tạo dấu ấn kiến trúc Việt Nam, việc định hướng, hướng dẫn vận dụng kiến trúc truyền thống, các quy định còn khá chung, chưa có giải pháp cụ thể.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc mới” là hết sức cần thiết. Đề tài nghiên cứu các giá trị truyền thống Việt Nam, đề xuất áp dụng cho các sáng tác công trình mới góp phần xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, mang đầy đủ đặc trưng của các vùng miền. Từ đó nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa.

Đề tài tập trung nghiên cứu những giá trị truyền thống tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ, tuy nhiên có nghiên cứu thêm một số công trình tiêu biểu khác làm ví dụ cho việc kế thừa các giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác công trình mới.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã xem xét, góp ý để hoàn thiện nội dung, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tác giả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hội đồngTs.Kts Nguyễn Tất Thắng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện dự án.

bình luận