Hội thảo “Quy hoạch đô thị Hà Nội định hướng phát triển kiến trúc–quy hoạch khu vực phía Bắc sông Hồng”(23/12/2017)

Sau Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hà Nội đã lập và phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch xây dựng quan trọng nhằm phát triển đô thị khu vực phía Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh theo hướng trở thành một Trung tâm đô thị mới hiện đại, đồng bộ, là “cực trung tâm đô thị” mới thu hút dân cư và góp phần giảm áp lực về dân số cho khu vực nội đô hiện hữu.

Để có được nhận định, cơ sở và kết quả khoa học chuẩn xác, Viện Kiến trúc Quốc gia phối hợp với UBND huyện Đông Anh tổ chức Hội thảo “Quy hoạch đô thị Hà Nội định hướng phát triển kiến trúc – quy hoạch khu vực phía Bắc sông Hồng” với mục tiêu:

– Tạo môi trường để tham vấn ý kiến các chuyên gia đa ngành, trao đổi kinh nghiệm, thực thi các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt;
– Giúp các cơ quan quản lý nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, chương trình, giải pháp để phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng tương xứng với vai trò và tiềm năng vốn có.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND huyện Đông Anh, Viện Kiến trúc Quốc gia cùng nhiều chuyên gia.

  • Thời gian: 08h00 thứ Tư ngày 27/12/2017
  • Địa điểm: Phòng họp số 1, UBND huyện Đông Anh, số 66-68 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Các tham luận dự kiến:

  1. Quy hoạch và đầu tư phát triển Đông Anh: Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại (Phim giới thiệu về Quy hoạch chung Hà Nội, Khu vực Đông Anh) / Trình bày: Phạm Văn Châm, Chủ tịch UBND Huyện Đông Anh
  2. Giới thiệu về Quy hoạch và định hướng phát triển phía Bắc Sông Hồng (khu vực huyện Đông Anh) / Trình bày: TS. Nguyễn Trúc Anh, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
  3. Quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch (Khu vực phía Bắc Sông Hồng, thủ đô Hà Nội) / Trình bày: ThS. Đỗ Viết Chiến, Nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị
  4. Kinh nghiệm và giải pháp kiểm soát quá trình đô thị hóa tại khu vực ven đô (Ví dụ khu vực phía Bắc sông Hồng, thủ đô Hà Nội) / Trình bày: TS. Phạm Sỹ Liêm, Tổng hội xây dựng Việt Nam
  5. Kinh nghiệm huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị / Trình bày: TS. Trần Văn Khôi, Phó Viện trưởng – Viện Kinh tế đô thị
  6. Kinh nghiệm quốc tế về mô hình phát triển đô thị theo định hướng TOD / Trình bày: Dr. Iwata Shizuo, Chuyên gia Nhật bản
  7. Giới thiệu các dự án tại Khu vực Đông Anh.

Liên hệ Ban Tổ chức: 0986589748 (Ms. Nguyễn Hương)

bình luận