Hội thảo chuyên đề quốc tế tại Hàn Quốc “Chính sách và Nhiệm vụ cho Tính bền vững của các làng lịch sử ở Đông Á”(19/09/2017)

Hội thảo chuyên đề quốc tế tại Hàn Quốc “Chính sách và Nhiệm vụ cho Tính bền vững của các làng lịch sử ở Đông Á” được tổ chức bởi Hiệp hội Lịch sử Kiến trúc Hàn Quốc (KAAH) và Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Đô thị (AURI) Trung tâm Hanok Quốc gia (NHC) diễn ra vào ngày 9 – 10/ 9 / 2017 tại Seoul (Hàn Quốc). TS. Tạ thị Hoàng Vân, Giám đốc Trung tâm ĐT&HTQT đại diện cho Viện Kiến trúc Quốc gia tham gia hội thảo này với tham luận “Quản lý và bảo tồn không gian, kiến trúc và cảnh quan của các làng lịch sử ở Hà Nội”.
vv
Làng là không gian có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng dân cư vùng Đông Á. Giá trị của các ngôi làng đã được khẳng định, nhưng trong sự phát triển của xã hội ngày nay cần được đánh giá những giá trị cần được phát huy trong sự phát triển bền vững, bảo tồn. Đây là một yêu cầu quan trọng của thế kỷ 21.
Hội nghị quốc tế chuyên đề “Chính sách và Nhiệm vụ cho Tính bền vững của các làng lịch sử ở Đông Á” nhằm mục đích chia sẻ các chính sách bảo tồn, quản lý và tái tạo các làng lịch sử nhìn từ trường hợp các nước trong khu vực (Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc).
GS. Lee Sang-ha (khoa Kiến trúc Trường Đại học Sungkyunkwwan) trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, ông nhấn mạnh: “Làng là sự phản chiếu sâu sắc những giá trị văn hóa, tư tưởng, chính trị, kinh tế, môi trường và các quan điểm xã hội ở tất cả các phương diện từ chính quyền nhà nước đến địa phương. Ở khía cạnh này, chúng ta có thể đối mặt với các vấn đề và các chính sách liên quan là “bảo tồn, quản lý và tái thiết” nhằm khám phá các hướng đi và lựa chọn thay thế tốt hơn”.
Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ các nước cũng đã trao đổi các phương hướng, giải pháp và chia sẻ những kinh nghiệm và những vấn đề quản lý bảo tồn làng của nước mình.
vvvv

TS Tạ Hoàng Vân cùng các chuyên gia tham quan khu di sản Oeam-maeul

IMG_0056 - Copy
Hội thảo diễn ra trong 2 ngày gồm phiên báo cáo tham luận, trao đổi khoa học và thăm quan khảo sát khu làng di sản Oeam-maeul tại Chungcheongnam-do.

bình luận