Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng(25/12/2023)

Ngày 22/12/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo tại hội nghị, quán triệt quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; đồng thời xác định rõ năm 2023 là năm quan trọng để thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp trong ngành đã tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành để triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật được lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo sát sao. Năm 2023, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, tham mưu Chính phủ, trình và được Quốc hội thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023, với nhiều nội dung đổi mới.

Với trách nhiệm Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã cùng Chính phủ thực hiện giải trình chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề trọng tâm, được xã hội quan tâm và các vấn đề “nóng” trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu.

Trong năm 2023, Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đạt được một số kết quả tích cực; các địa phương đã khởi công 10 dự án với tổng số khoảng 19.853 căn, trong đó nhà ở xã hội 7 dự án, tổng số 8.815 căn hộ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công hội nghị Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai hướng dẫn đối tượng, điều kiện của khách hàng, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thông qua 4 Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước.

Trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Xây dựng đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu. Cụ thể: tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngành Xây dựng đạt 7,3-7,5, vượt kết hoạch năm 2023; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị, vượt kế hoạch năm 2023; tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 96%; tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng, số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 59,89%, vượt kế hoạch năm 2023; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng đạt 58,9%; tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh đạt 50%, vượt kế hoạch năm 2023…

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2023 và những năm trước đó, Bộ Xây dựng đề nhiều ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong đó tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2024, bám sát chủ đề năm của Chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và tập trung, cố gắng cao độ để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo Sở Xây dựng các địa phương, doanh nghiệp trình bày nhiều tham luận, tóm lược những kết quả quan trọng đạt được trong triển khai nhiệm vụ, mục tiêu của đơn vị trong năm 2023, đề xuất các giải pháp cần thiết để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, hoạt động, sản xuất, kinh doanh đề ra trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong việc phấn đấu, triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung, nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất cho các mục tiêu, kế hoạch đề ra cho năm 2024, trong đó đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung đổi mới phương pháp luận về quy hoạch, kiến trúc; đẩy nhanh xây dựng Luật quản lý phát triển đô thị; xây dựng hoàn thiện luật Cấp thoát nước; thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; thực hiện xây dựng đề án thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; sớm trình ban hành Nghị định về cơ sở thông tin dữ liệu quốc gia; quan tâm thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lưu ý các đơn vị hết sức quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ các chính sách pháp luật ngành Xây dựng. Đối với các địa phương, Bộ trưởng đề nghị quan tâm góp ý kiến liên quan đến việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh xây dựng và đánh giá việc phân cấp để đảm bảo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chung của ngành, của quốc gia; các Sở Xây dựng tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng chung sức, đồng lòng triển khai,  hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng năm 2024.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2024 của ngành Xây dựng, với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Trần Đình Hà/TTTT-Bộ Xây dựng

bình luận