Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và triển khai nhiệm vụ năm 2021(22/01/2021)

Ngày 21/1/2021, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Anh-1

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Ủy viên Ban Cán sự, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo tại hội nghị, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng hiện có 41 công đoàn cơ sở và 1 tổ công đoàn trực thuộc, với tổng số 5.203 đoàn viên trên tổng số 5.336 cán bộ, công nhân viên chức lao động; số lao động nữ 1.852 người (chiếm 33,9%). Trong đó, có 30 đơn vị có từ 30% nữ cán bộ viên chức lao động trở lên; 20 đơn vị có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đến nay, 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện đã thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ là: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với chủ trương hướng về cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng.

Nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Xây dựng, được sự quan tâm của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: tỷ lệ đoàn viên/tổng số công nhân viên chức lao động trong các cơ quan hành chính năm 2020 đạt 100%, trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019 và 2020 đạt 99%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (chỉ tiêu là 95%); trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2019 và 2020 đều đạt 100%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (chỉ tiêu là 90%).

Trong năm 2018 – 2019, tỷ lệ công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, năm 2020 đạt 97,6% (chỉ tiêu 85%); tỷ lệ thu tài chính công đoàn so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn trong 3 năm 2018, 2019, 2020 đều đạt 100%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (chỉ tiêu 80%). Cũng trong ba năm qua, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã giới thiệu kết nạp được 151 đảng viên mới, vượt 30% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Qua nửa nhiệm kỳ, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn không chuyên trách trong 2 năm 2018, 2019 là 366/603 lượt người, đạt 60,1%. Các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc. Kết quả, 8/8 đơn vị đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể (đạt 100%). Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với bộ phận chuyên môn đồng cấp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc.

Hàng năm, vào dịp Tết, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, Công đoàn Cơ quan Bộ đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 806 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai với số tiền 2.654 triệu đồng và 1.000 tấn xi măng; ủng hộ các địa phương xây dựng các công trình phúc lợi 1.281 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương, Quỹ Vì người nghèo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ủng hộ các địa phương, các quỹ xã hội số tiền 936 triệu đồng và phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao trong và ngoài cơ quan, đơn vị, tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với bộ phận chuyên môn phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; cuộc vận động “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng”; thực hiện Chỉ thị 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng”; cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2028.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ viên chức lao động gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, lao động nữ tham gia. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng.

Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở: năm 2018, có 41/41 đơn vị đạt công đoàn cơ sở vững mạnh (đạt 100%); năm 2019 có 10 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 31 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 100%); năm 2020 có 8 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ (đạt 97,6%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (chỉ tiêu 85%).

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ, trong năm 2021 và nửa cuối nhiệm kỳ, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội công đoàn các cấp đề ra, trong đó chú trọng nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Anh-2

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những nỗ lực và thành tích Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong nửa nhiệm kỳ qua.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, thời gian qua, Công đoàn Cơ quan Bộ đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, triển khai các hoạt động đi vào thực chất với những nội dung nhiệm vụ cụ thể và đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Trong năm 2021 và nửa cuối nhiệm kỳ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: chú trọng vận động người lao động trong các đơn vị không ngừng bồi dưỡng kiến thức, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Bộ, của ngành; tiếp tục cùng chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Với sự quyết tâm và triển khai các hoạt động, phong trào một cách sáng tạo, bài bản, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của năm 2021 cũng như các mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng.

Anh-3

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu

Anh-4

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

 

Anh-6

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ tặng Cờ Thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu

 

Anh-7

Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính tặng Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu

Nguồn: MOC.GOV.VN

bình luận