Hội nghị Công đoàn Viện Kiến trúc Quốc gia mở rộng tiến tới Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VII(04/07/2016)

Chiều 4/7, Công đoàn Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Công đoàn mở rộng tiến tới Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VII nhiệm kỳ (2016-2021).

2

Đến dự hội nghị lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, Bí thư Đảng ủy Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng, Phó Viện trưởng Trần Đình Thái và đại diện lãnh đạo một số đơn vị phòng ban trực thuộc Viện.

Thực hiện kế hoạch số 84/CĐCQ ngày 10/6/2016 của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng về tổ chức đại hội, hôi nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Hội nghị lần thứ VII Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Thực hiện Hướng dẫn 103/CĐQD ngày 28/6/2016 của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng về việc Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng khóa VII. Hội nghị nhằm: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở, bổ sung chương trình hoạt động; Tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội VII Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng; Bầu đại biểu dự hội nghị VII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; Giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Minh Phú đã trình bày kiểm điểm thực hiện Nghị Quyết đại hội công đoàn cơ sở, bổ sung chương trình hoạt động; đ/c Nguyễn Quốc Hoàng đã góp ý dự thảo văn kiện Đại hội VII Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Công đoàn Viện đã bầu ra 10 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự bị tham dự Hội nghị Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021, bầu đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch Công đoàn Viện Kiến trúc Quốc gia tham gia giới thiệu vào Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

bình luận