Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Viện Kiến trúc Quốc gia 2017(03/02/2018)

Chiều 3/2/2018, Lễ Tổng kết và Hội nghị Cán bộ – Viên chức và người lao động Viện Kiến trúc Quốc gia đã diễn ra tại trụ sở Viện Kiến trúc Quốc Gia – 389 Đội Cấn, Hà Nội.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Thanh Tùng – Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia, Phó Viện trưởng Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành, cùng Đảng uỷ, Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc Gia.

Kết thúc năm 2017 Viện tròn 04 năm đi vào hoạt động và liên tục phát triển với thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2017, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động các giải pháp để ổn định, kiện toàn, hoàn thiện và tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp cho bộ máy toàn Viện. Năm nay đã đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp trong công tác cụ thể hóa bằng hành động Hợp tác quốc tế của Viện, đặc biệt là những thỏa thuận với đối tác nước ngoài; Công tác mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương trong nước được chú trọng đặc biệt và có kết quả khả quan, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ và nâng cao vị thế của Viện trong nước. Ngoài thực hiện các dự án, hợp đồng từ nguồn vốn do Bộ Xây dựng cấp, Viện và các Trung tâm đã khai thác được nhiều hợp đồng quan trọng, từ đó các chỉ tiêu về kinh tế, hiệu quả và lợi nhuận phát triển hơn so với năm 2016. Đây là những thành tích đáng khích lệ của Viện, thể hiện sự quyết liệt của Lãnh đạo và các đơn vị cùng sự phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Kiến trúc Quốc gia.

Phó Viện trưởng Phạm Thúy Loan đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và NLĐ năm 2017, kế hoạch công tác năm tới. Trong năm 2017, Viện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt kế hoạch – tài chính, hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ và chế độ người lao động, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Công đoàn Viện đã báo cáo công tác hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018. Năm qua Viện đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn sôi nổi, giành nhiều thành tích trong các cuộc thi văn nghệ, thể thao, Đoàn thanh niên Viện KTQG đã đồng hành cùng Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng trong nhiều hoạt động tình nguyện tiêu biểu

Đ/c Nguyễn Xuân Độ – Trưởng ban thanh báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2017. Sau khi nghe các báo cáo, đại diện các đơn vị trong Viện, đại diện Phân viện Kiến trúc miền Nam tham gia đóng góp ý kiến.

Cuối cùng,  Đ/c Nguyễn Thị Minh Phú thay mặt tổ thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động cơ quan Viện Kiến trúc Quốc gia năm 2017 và thống nhất phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, năm 2018 Viện sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu các phương pháp tiếp cận mới, xây dựng phương hướng và lộ trình để từng bước giúp Bộ phát triển và quản lý bộ mặt kiến trúc Việt Nam; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Khoa học công nghệ, nghiên cứu Tiêu chuẩn hoá, Điển hình hóa; Tiếp tục kiện toàn, bổ sung và hoàn thiện bộ máy toàn Viện nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp cho các cá nhân và các đơn vị trực thuộc Viện; Tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác; Mở rộng thị trường khai thác được nhiều hợp đồng kinh tế và tư vấn thiết kế; Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tiện nghi làm việc để đáp ứng được sự phát triển của Viện, xứng tầm Viện đầu ngành về lĩnh vực Kiến trúc của cả nước.

bình luận