Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Dự án sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(13/12/2021)

Ngày 13/12/2021, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật nghiệm thu cơ sở Dự án sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình Trung tâm Hành chính tập trung cấp tỉnh và huyện” do nhóm tác giả Viện VIAr thực hiện. Tới dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, Vụ Quy hoạch-Kiến trúc (Bộ Xây dựng); Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ); Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổng hội xây dựng Việt Nam; Các thành viên Hội đồng và khách mời; Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toancanh-1

Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia Đỗ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

ThS. KTS Nguyễn Quốc Hoàng, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan, nêu lý do, sự cần thiết của đề tài nghiên cứu, đề xuất 6 thiết kế mẫu cho Trụ sở cơ quan công quyền tập trung gồm các cơ quan Đảng, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân,.. khu liên cơ gồm các Sở, Ban ngành của địa phương tương ứng với quy định của Chính phủ.

Nhóm nghiên cứu đã triển khai thực hiện đề tài, hoàn thành báo cáo tổng kết, trong đó báo cáo về công tác khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, thiết kế mẫu, đánh giá và so sánh các Trụ sở cơ quan Trung tâm Hành chính cấp tỉnh như Lâm Đồng, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Dương; cấp quận huyện có Lộc Ninh – Bình Phước, Ngô Quyền – Hải Phòng, Gia Lâm – Hà Nội,..

Theo đó, nội dung trình bày của tác giả đưa ra các số liệu thống kê các công trình đã xây dựng, cụ thể về chỉ tiêu như diện tích khu đất, diện tích xây dựng, mật dộ xây dựng, số tầng cao. Đồng thời đề xuất 06 thiết kế mẫu, có 03 phương án thiết kế minh họa cho 03 quy mô cấp tỉnh loại I, II, III và 03 phương án thiết kế minh họa cho quy mô cấp quận, huyện.

Sau khi nghe báo cáo của nhóm tác giả, Thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia, Vụ Quy hoạch-Kiến trúc (Bộ Xây dựng); Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ); Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổng Hội xây dựng Việt Nam đã có phản biện và đóng góp ý kiến bổ sung vào đề tài như các thiết kế mẫu, phân loại quy mô, số tầng cao phù hợp với tình hình thực tế quy hoạch tại các địa phương, đặc biệt gắn với điều kiện và bản sắc văn hóa vùng miền,..

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu để hoàn thành đề tài theo đề cương đã được phê duyệt. Thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia đều nhất trí với sự cần thiết, ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng thảo luận, đưa ra một số ý kiến chuyên môn, và cần Biên tập lại chỉ dẫn đảm bảo súc tích, ngắn gọn hơn.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu là thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị Phòng Quản lý khoa học tổng hợp và nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã nhất trí nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện, với kết quả đánh giá “Đạt”, điểm trung bình 32,46 điểm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ThS.KTS NguyenQuocHoang

TS.KTS NguyenTatThang

DHXD-Hanoi

BoNoivu-VuTCCQ1

VIUP

PV/KTVN

bình luận