GIẤY MỜI – LỄ TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 05 NĂM VIỆN NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG(14/01/2021)

Trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự:

TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 05 NĂM

VIỆN NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

GM-VNO-pg1

GM-VNO-pg2

 

 

bình luận