Dự án thiết kế điển hình công trình cấp xã phục vụ mô hình NTM(31/07/2015)

Sáng 30/7, tại Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng (Hà Nội), Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr) đã báo cáo kết quả Dự án thiết kế điển hình công trình cấp xã phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia Vũ Đình Thành đã báo cáo vắn tắt nội dung Dự án thiết kế điển hình công trình cấp xã phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào nhà ở nông thôn, chợ nông thôn cấp xã.

Phó viện trưởng Vũ Đình Thành báo cáo nội dung Dự án.

Phó viện trưởng Vũ Đình Thành báo cáo nội dung Dự án.

Nhà ở nông thôn là thành phần chủ yếu trong các công trình cấp xã, có vai trò quan trọng trong việc hình thành không gian và tạo ra môi trường phát triển bền vững cho điểm dân cư nông thôn. Nhà ở bao gồm nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống. Bên cạnh đó, chợ nông thôn đóng vai trò hạt nhân trung tâm các công trình cấp xã để phát triển, hình thành các khu dân cư nông thôn gắn liền với phát triển thương mại – dịch vụ tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

Thực trạng xây dựng chợ và nhà ở nông thôn ở các vùng miền khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng miền. Do đó khi đưa ra các mẫu thiết kế, Dự án đã đạt được những yêu cầu đặt ra, có cách nhìn mới, đa dạng về nhà ở và chợ nông thôn nhằm phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới. 27 mẫu nhà ở nông thôn mới, 8 mẫu thiết kế chợ nông thôn cấp xã phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đáp ứng phong tục tập quán của từng vùng miền.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng đánh giá Dự án thiết kế điển hình công trình cấp xã phục vụ mô hình NTM mà ở đây là thiết kế điển hình nhà ở nông thôn mới và chợ  nông thôn cấp xã được trình bày và nghiên cứu công phu, chất lượng, nội dung đã đáp ứng mục tiêu đặt ra của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng tình với các đánh giá của các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng, TS. Nguyễn Trung Hòa đề nghị Viện Kiến trúc quốc gia và nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự án, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt.

bình luận