Quyết định số 818/QĐ-BXD ngày 18/06/2020 về việc công nhận thị trấn Ea T’ling mở rộng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đạt tiêu chí đô thị loại IV (Hiệu lực 18.06.2020)(26/06/2020)

bình luận