Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 13/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có Hiệu lực 10.04.2020)(16/04/2020)

bình luận