Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 07/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có Hiệu lực 07.04.2020)(13/04/2020)

bình luận