Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có Hiệu lực 17.03.2020)(19/03/2020)

bình luận