Quyết định số 1298/QĐ-BXD ngày 02/10/2020 về việc công nhận thị trấn Tiểu Cần mở rộng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại IV (Hiệu lực 02.10.2020)(08/10/2020)

bình luận