Quyết định số 1008/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 Về việc công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là đô thị loại III (Hiệu lực 31.07.2020)(10/08/2020)

bình luận