Quyết định số 1006/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 Về việc công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (Hiệu lực 31.07.2020)(10/08/2020)

bình luận