Quyết định số 1005/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 Về việc công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở rộng) tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV (Hiệu lực 31.07.2020)(08/08/2020)

bình luận