Quyết định số 696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu thành phố Hà Nội(26/07/2014)

bình luận