Đề tài nghiên cứu thiết kế hệ thống công trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường Mầm non phù hợp với các quy định của Pháp luật(01/10/2021)

Tên đề tài:  “Đề tài nghiên cứu thiết kế hệ thống công trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường Mầm non phù hợp với các quy định của Pháp luật”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.KTS Kiều Tuấn Hùng

Năm hoàn thành: 2017

Đơn vị thực hiện: Viện Nhà ở và Công trình công cộng (VNO)

Bia-Detai-Truonghoc

Mucluc-1

Mucluc-1Mucluc-21

Chi tiết đề tài tải tại đây https://vienkientrucquocgia.gov.vn

 

 

bình luận