Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác Đảng tại điểm cầu truyền hình(15/06/2021)

Ngày 12/06/2021, Thực hiện Công văn số 120/CV-ĐU ngày 10/06/2021 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Viện KTQG đã tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến điểm cầu truyền hình Bộ Xây dựng.

Canhquan-hoinghi

Hội nghị toàn quốc điểm cầu kết nối trực tuyến tại Viện Kiến trúc Quốc gia.

Tham dự hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong toàn Viện Kiến trúc Quốc gia tham dự theo các nhóm trực tuyến vừa đảm bảo tiếp cận được đầy đủ nội dung hội nghị, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chương trình hôi nghị có nội dung thực hiện nêu gương bằng việc làm, hành động cụ thể, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, và Kết luận 01 của Bộ chính trị khóa XIII, trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng.

Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo.

Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Viện đã trực tiếp nghe nội dung Hội nghị trực tuyến qua các báo cáo: “Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII”, “Triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa của Đảng”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến:

Anhtructiep-Hoinghi

Hoinghi-Tructuyen

Tapthe-2

Hội nghị toàn quốc được triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp qua hình thức trực tuyến là phù hợp, tránh tốn kém lãng phí, đồng thời thể hiện sự kịp thời, nghiêm túc, khoa học, chất lượng và thiết thực trong công tác Đảng.

PV/KTVN

bình luận