Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tham dự trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(28/02/2023)

Chiều ngày 28/2/2023, tại điểm cầu số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, toàn thể các Đảng viên thuộc Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia đã cùng tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hình thức kết nối điểm cầu trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia

Tham dư tại điểm cầu Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) có đồng chí Mai Thị Liên Hương, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng; các đồng chí Vũ Đình Thành, Trịnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng; Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể đảng viên.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hội trường, trụ sở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và được kết nối trực tuyến đến 521 điểm cầu trên toàn quốc với gần 3000 đảng viên tham dự.

Tham dự trực tiếp và phát biểu tại hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng “không ngừng, không nghỉ” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuốn sách có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên cần nắm vững để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Nội dung của cuốn sách này sẽ mang đến bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng và sự quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”  vô cùng quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tinh thần “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được xuất bản lần đầu với số lượng 55.000 cuốn và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); Tổng kết 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Qua đó, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bố cục và nội dung của cuốn sách từ các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 1986 đến năm 2022, gồm 3 phần, dày 612 trang, với 111 bức ảnh. Trong đó có những bức ảnh chưa được công bố, được lựa chọn từ 20 bài viết tiêu biểu, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tổng Bí thư; 8 bài học tổng kết sau 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 14 bài viết xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành đổi mới đất nước đến nay; 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã từng khẳng định và nêu rõ, “Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở nước ta”.

Điều đó được minh chứng trong thời gian qua, từ các vụ án tham nhũng phức tạp, đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh và đảng ta đã có những bước thành công, đột phá. Từ đó tiếp tục nâng cao sự tin tưởng, niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố tâm lý, băn khoăn liệu rằng tinh thần đấu tranh, tiêu cực như hiện nay còn được tiếp tục duy trì đến sau này nữa không?

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”, với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”; đồng thời, cuốn sách chỉ rõ phương châm thực hiện trong thời gian tới.

Mục đích của Hội nghị toàn quốc lần này giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị trong các ban, bộ, ngành ở Trung ương và tại các địa phương.

Đồng thời, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Đây là cái “gốc” của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Trong đó, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là quan điểm chỉ đạo quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó xây dựng một nền hành chính công hiện đại, một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, pháp chế… trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan truyền thông, báo chí cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; lấy cái đẹp, dẹp cái xấu.

Sau thời gian làm việc tập trung, trách nhiệm và hiệu quả hội nghị toàn quốc đã lan tỏa hơn nữa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn đảng, toàn dân, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị, học viện, viện nghiên cứu,.. cần chủ động nghiên cứu, vận dụng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách vào nâng cao chất lượng bài giảng giáo dục chính trị và giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn.

Sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của người dân trên tinh thần chỉ đạo của tại hội nghị, tuyên tuyền nội dung cuốn sách đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Một số hình ảnh tham dự trực tuyến tại điểm cầu Viện Kiến trúc Quốc gia:

 

Đức Nguyên

bình luận