Công văn số 5791/BXD-VP về việc phối hợp tổ chức sự kiện Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2020 (Chuyên đề “Công trình Xanh, Kiến trúc Xanh” vào ngày 09/12/2020)(05/12/2020)

 

TB-Tuanle-CongtrinhXanh

bình luận