Công văn số 136/TTKHCN ngày 24/03/2021 của Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia – Bộ KH&CN(06/04/2021)

Về việc mời tham gia Hội thảo “Chuyển đổi số Tạp chí khoa học của Việt Nam”

HT-136-TTKHCN-Pg1

HT-136-TTKHCN-Pg2

 

Đề nghị Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đăng ký tham dự  và gửi danh sách cho Ban tổ chức trước ngày 12/04/2021 ./.

bình luận