TRUNG TÂM KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH NÔNG THÔN

Tầng 5, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Email: ktqhnt.viar@gmail.com

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Ban lãnh đạo:

Giám đốc: ThS.KTS Nguyễn Thành Công

Phó Giám đốc: ThS.KS Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó Giám đốc: Kts Hoàng Minh Tuấn

Phó Giám đốc: ThS.KTS Hoàng Minh Tuấn

II. NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

 1. Nghiên cứu thiết kế xây dựng thực nghiệm, chuyển giao các công nghệ mới trong xây dựng các công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; Nghiên cứu biên soạn các văn bản hướng dẫn quản lý quy hoạch xây dựng các điểm dân cư; Thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế nông thôn.
 2. Lập quy hoạch xây dựng và đô thị, quy hoạch định hướng, quy hoạch chung cho các khu chức năng đặc thù (di tích, di sản, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái, tái định cư), quy hoạch nông thôn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch bảo tồn, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan; Quy hoạch nhà ở nông thôn kết hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
 3. Tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng, khảo sát địa chất, địa hình, môi trường; Tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán;
 4. Tư vấn mời thầu và đấu thầu;
 5. Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật; Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
 6. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
 7. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng). Đối với những hợp đồng kinh tế tư vấn có giá trị lớn hơn phải được sự uỷ quyền của Viện trưởng.
 8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.
 9. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.
 10. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.
 11. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.
 12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

 MỘT SỐ DỰ ÁN DO TRUNG TÂM THỰC HIỆN:

Anh-Tongthe

Giải Nhất cuộc thi phương án Trung tâm hành chính Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Giai Nhi-QH-HoiAn

Giải Nhì Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050