TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH VÀ DI SẢN KIẾN TRÚC

ARCHITECTUAL VESTIGE AND HERITAGE CONSERVATION CENTER

Tầng 4, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 32321461      Email: ttbt.baotonditich@gmail.com    

 

Giám đốc: KTS Chu Minh Tú

Giám đốc: KTS Chu Minh Tú

DEF_9393

Phó Giám đốc : KTS Trịnh Ngọc Thọ

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Tổ chức nghiên cứu bảo tồn, tu bổ và tôn tạo; điều tra, khảo sát và lập hồ sơ các di sản kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật.

2. Tổ chức hội thảo, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trùng tu di tích, bảo tàng kiến trúc trong và ngoài nước.

3. Tổ chức sưu tầm, thu thập, bảo quản, chế tạo mô hình và trưng bày tư liệu kiến trúc, mô hình các công trình kiến trúc tiêu biểu có giá trị văn hoá nghệ thuật của Việt Nam và thế giới.

4. Ứng dụng, hợp tác, khai thác kết quả nghiên cứu vào công tác tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa, mỹ thuật có giá trị.

5. Thẩm tra, phản biện các đề tài nghiên cứu, các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa.

6. Tư vấn về quy hoạch, dự án các khu vực có các di sản kiến trúc, các danh thắng quốc gia mang tính đặc thù cần bảo tồn và phát huy giá trị.

7. Lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các vùng di tích, di sản các di sản kiến trúc, các danh thắng quốc gia cần bảo tồn; khu danh lam thắng cảnh; khu vui chơi giải trí; khu du lịch nghỉ dưỡng; các khu di tích lịch sử văn hóa; các khu vực mang tính đặc thù riêng.

8. Dịch vụ khảo sát địa hình; địa chất công trình.

9. Tư vấn thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, văn hóa, di tích, di sản và các loại công trình đặc thù khác.

10. Điều tra khảo sát và lập hồ sơ các công trình di tích văn hóa. Lập dự án đầu tư, thiết kế các công trình văn hóa, dân dụng, công nghiệp, các hạng mục chuyên ngành văn hóa đặc thù.

11. Thiết kế thi công nội ngoại thất: các công trình văn hóa, dân dụng công nghiệp; các công trình mỹ thuật: tượng đài, tranh hoành tráng…

12. Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị cho các công trình hạ tầng kỹ thuật; các công trình văn hóa, di tích lịch sử, dân dụng, công nghiệp; các hạng mục chuyên ngành văn hóa đặc thù; các công trình mỹ thuật; tượng đài, tranh hoành tráng.

13. Tư vấn, dịch vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; các công trình văn hóa, di tích lịch sử, dân dụng, công nghiệp; các hạng mục chuyên ngành văn hóa đặc thù; các công trình mỹ thuật: tượng đài, tranh hoành tráng.

14. Tư vấn thẩm tra dự án, thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và tổng dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và xét thầu xây dựng các công trình: văn hóa, di sản, di tích lịch sử, dân dụng, công nghiệp; các hạng mục chuyên ngành văn hóa đặc thù; các công trình mỹ thuật: tượng đài, tranh hoành tráng.

15.  Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực văn hóa, di sản, di tích lịch sử, trong và ngoài nước.

16. Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu chuyên sâu:

16.1.  Hợp tác về công tác bảo tồn di sản, di tích kiến trúc với các tổ chức trong nước và quốc tế;

16.2.  Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo các di sản kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa;

16.3.  Phương pháp phục chế các di sản kiến trúc và di tích lịch sử văn hóa.

17. Ứng dụng kết quả nghiên cứu và tu bổ, tôn tạo vào công tác tư vấn thiết kế, xây dựng thực nghiệm và thi công xây dựng cho các di sản kiến trúc và di tích lịch sử văn hóa.

18. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 1.000.000.000 VNĐ (một tỷ đồng); Hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng). Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn, thi công có giá trị lớn hơn phải được uỷ quyền của Viện trưởng.

19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

21. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định Viện Kiến trúc quốc gia.

22. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

23. Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

CÔNG VIỆC ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI:

– Thực hiện một số hạng mục 4,5,7 thuộc đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa – tỷ lệ 1/2000

– Thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học (Nhóm dự án bảo tồn tôn tạo các công trình kiến trúc Chùa, Am Tháp) phục vụ việc lập dự án tổng thể mở rộng và phát triển di tích Yên Tử thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

– Lập Dự án đầu tư xây dựng Tu bổ, Tôn tạo khu di tích Lịch sử Văn hóa Chùa Dầu, xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

– Lập dự án ĐTXD & hồ sơ TKTC công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích Đình Mống & Đình Lá, xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

– Thực hiện công việc Tư vấn lập dự án ĐTXD & thiết kế thi công Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Yên Nhân. (Địa điểm: Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội)

– Thực hiện Lập Báo cáo KTKT; Lập Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Tu bổ, Tôn tạo khu lăng mộ vua Lê Đại Hành – cố đô Hoa Lư – Ninh Bình.

– Thực hiện công việc Tư vấn lập dự án ĐTXD & thiết kế thi công công trình: tu bổ, tôn tạo khu di tích đình Cầu Cả -Cổ Loa -Hà Nội.

– Thực hiện công việc Tư vấn lập Đề án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích LS-VH-CM trên địa bàn huyện Mê Linh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

– Tu bổ tôn tạo di tích Đền An Dương Vương – Cổ Loa – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội.

– Tu bổ tôn tạo di tích Đình Cầu Cả – Cổ Loa – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội.

– Tu bổ tôn tạo di tích Điếm Xúm Vang – Cổ Loa – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội.

CÁC GIẢ THƯỞNG, THÀNH QUẢ, SỰ KIỆN…

– Bài viết “Nguyên tắc nào để ứng xử với kiến trúc gốc của Di tích” đăng trongTạp chí Kiến trúc Số 106 tháng 06/2008

– Tham gia gói thầu 4,5,7 QHCT bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa  ( tổng giá trị hợp đồng khoảng 3,0 tỷ đồng, đã thực hiện được giá trị đạt 2,4 tỷ đồng ).

– Viết bài tham gia Hội thảo “Nhận diện khu di tích Cổ Loa & Thành Cổ Hà Nội” tháng 9/2009.

– Viết bài Nghiên cứu QH bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa cho Tuyển tập Nghiên cứu khoa học năm 2010.

– Viết bài “Những vấn đề khi lập QH bảo tồn khu di tích Cổ Loa” được đăng trong Tạp chí Quy họach -Số 48 tháng 02/2011

– Viết bài “Tổ chức không gian kiến trúc nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các khu DTLSVH” được đăng trong Tạp chí Quy họach -Số 49 tháng 04/2011.

Cổng chốt hướng Đông - Dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình

Cổng chốt hướng Đông – Dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình

Quy hoạch chi tiết khu vực I & II Đền thờ Hai Bà Trưng, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Quy hoạch chi tiết khu vực I & II Đền thờ Hai Bà Trưng, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử văn hoá đền Thung Lau, Ninh Bình

Tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử văn hoá đền Thung Lau, Ninh Bình

Yentu-BacGiang-1

Tháp chuông chùa tây Yên Tử – Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Tu-duong-NamDinh-1

Công trình Từ đường, Hải Hậu, tỉnh Nam Định

MuongPhang-DB-VNG-1

Nhà thờ Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP – tại Mường Phăng – tỉnh Điện Biên

BLS-Diachat-BatXat-LaoCai-QH

Dự án tu bổ, tôn tạo nhà bia liệt sỹ Địa chất – CN mỏ đồng Sin Quyền, Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Chua-AoChau-PhuTho-1

Dự án Ao Châu – Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

CongDen-DongCuong-YenBai

Cổng Đền Đông Cuông, Văn Yên, tỉnh Yên Bái