Vien-pho-TranDinhThai

 

Họ và tên : Trần Đình Thái

Năm sinh: 02/09/1957

I- Quá trình đào tạo:

Sau đại học:

Bằng thạc sỹ kỹ sư xây dựng

II- Quá trình công tác

 –       Tháng 12/1981 – 08/1982: Kỹ sư – Viện Khoa học công nghệ xây dựng

–       Tháng 12/1991 được tiếp nhận về công tác tại Trung tâm Tin học Xây dựng ( nay là Công ty Tin học Xây dựng)

–       Tháng 02/1997 – 01/2004 được bổ nhiệm nhận công tác Phó vụ trưởng Vụ  trưởng Vụ khoa học công nghệ – Bộ Xây dựng.