PVT-Phong-VIAr2000

Họ và tên: Đặng Tiên Phong

Năm sinh: 11-11-1963

Quê quán: Mê Linh – Vĩnh Phúc

I. Quá trình đào tạo:

1. Đại học

– Hệ đào tạo: chính quy

– Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Ngành học: Thiết kế Kiến trúc

– Nước đào tạo: Việt Nam

– Năm tốt nghiệp: 1990

2. Sau đại học

– Bằng Thạc sĩ Kiến trúc năm  1995

– Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

II. Quá trình công tác:

– Từ năm 1992 – 1995: Giảng Viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội – Phó Chủ nhiệm xưởng Đào tạo, Xưởng trưởng Xưởng thiết kế tại Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đại học Kiến trúc HN.

– Từ 1995-2001: Giảng Viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Kiêm nhiệm phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 – Công ty Xây dựng Hồng Hà thuộc Tổng công ty Đầu tư xây dựng Nhà Hà Nội.

– Từ 2001 – 4/2004: Giảng Viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, kiêm nhiệm giám đốc điều hành Trung tâm tư vấn thiết kế và Xây dựng thuộc Công ty Đầu tư phát triển Điện lực và Hạ tầng.

– Từ 8/2004 – 8/2006: Phó giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Sông Hồng tại Hà Nội.

– Từ 9/2006 – 5/2007: Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Sông Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Đầu tư Địa ốc Sông Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Dầu khí sông Hồng.

– Từ 5/2010 – 10/2012: Phó bí thư Đảng ủy, Q.Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TCT CP Sông Hồng.

– Từ 11/2012 – 11/2013: Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGĐ TCT CP Sông Hồng.

– Từ 11/2013 – 6/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGĐ TCT CP Sông Hồng.

III. Quá trình NCKH:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học chính đã tham gia:

2. Thiết kế công trình