Viện kiến trúc quốc gia Viar ký biên bản hợp tác với tổ chức Fairventures Worldwide (CHLB Đức).(03/06/2014)

admin-ajax (4)Ngày 30/05/2014, tại trụ sở Viện, Viện Kiến trúc Quốc Gia (Viar) – Bộ Xây dựng và tổ chức  Fairventures Worldwide FVW gGmbH (CHLB Đức) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chung. Tham dự buổi gặp gỡ và ký kết biên bản hợp tác, về phía Viện kiến trúc Quốc gia (Viar) có PGS Ts.Kts Phạm Thúy Loan – Phó viện trưởng Viện kiến trúc Quốc gia (Viar), Ths.Kts Vũ Đình Thành –Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (Viar) và đại diện các đơn vị phòng ban chức năng trực thuộc Viện. Về phía tổ chức Fairventures Worldwide, có Gs.Andreas Löffler, Gs.Volkmar Bleicher cùng các thành viên thành viên trong đoàn.
Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này đánh dấu những nỗ lực chung giữa VIAr và tổ chức FVW hướng tới xây dựng một khung hợp tác hiệu quả nhất cho các hoạt động chung trong đó bao gồm các nội dung chính như: Chia sẻ kế hoạch và các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của công trình xanh/công trình hiệu quả năng lượng tại thị trường Việt Nam; Phối hợp để nâng cao nhận thức cộng đồng về các giải pháp công trình xanh/công trình hiệu quả năng lượng trong kiến trúc xây dựng nhằm tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong công trình cũng như nâng cao sức khỏe cộng đồng; Phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quản lý về lĩnh vực công trình xanh/ công trình hiệu quả năng lượng, cũng như các hoạt động học thuật khác; Xây dựng Liên danh FVW-VIAr trong việc replica omega tiếp cận các nhà tài trợ (donor), các chương trình và các quỹ có chương trình ưu tiên trong các lĩnh vực bao gồm: hiệu quả năng lượng – năng lượng tái tạo – công trình xanh.
Trong thời gian tới, cùng với những định hướng trong khuôn khổ biên bản hợp tác chung, VIAr và tổ chức FVW cũng sẽ từng bước được cụ thể hóa bằng rất nhiều các hoạt động chuyên môn cụ thể đi vào chiều sau, khai thác và phát huy tốt thế mạnh và vai trò chuyên môn của các bên đóng góp sự phát triển chung của đất nước.PV

bình luận