Viện KTQG tổ chức Lễ bảo vệ chuyên đề luận án nghiên cứu sinh(18/12/2015)

Thực hiện nhiệm vụ được giao về đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành  kiến trúc, sáng 17/12, Viện KTQG đã tổ chức lễ bảo chuyên đề luận án nghiên cứu sinh Ngôi Trung Hải tại trụ sở Viện.

-nh 1 (1)up

Đề tài nghiên cứu của luận án nghiên cứu sinh là: Quá trình chuyển hóa không gian đô thị Việt Nam hướng tới mô hình đô thị thích ứng lấy Hà Nội làm nghiên cứu thí điểm. Nội dung nghiên cứu về những đặc điểm cơ bản trong quá trình chuyển hóa trong lịch sử tiến trình Đô thị hóa thế giới và ở Việt Nam nhằm xây dựng mô hình lý thuyết về Đô thị Thích ứng với điều kiện tự nhiên và đặc điểm văn hóa xã hội đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa tầm nhìn 20-30 năm tiếp theo, theo sát những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ở nước ta trong tương lai.

Đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch để nghiên cứu sinh tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện.

bình luận