Viện KTQG tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn xếp hạng các ĐVSN, dịch vụ công lập(26/04/2016)

Ngày 26/4, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn xếp hạng các ĐVSN, dịch vụ công lập. Tham dự hội nghị có Phó Viện trưởng Trần Đình Thái cùng trưởng các đơn vị trực thuộc Viện.

DSC_0029up

Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập nhằm xác định mức phụ cấp chức vụ, trách nhiệm lãnh đạo cho thủ trưởng, phó thủ trưởng và trưởng phó phòng các tổ chức giúp việc cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập, xác định vị trí quy mô của từng đơn vị phù hợp với phân cấp quản lý.

Tại buổi hội nghị, các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia đã đóng góp ý kiến dựa vào xếp hạng cụ thể theo công văn số 197/BXD – TCCB ngày 22/4/2016.

bình luận