VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN THAM DỰ LỚP CPD (ĐỢT 4)(21/03/2022)

Kính gửi: Quý anh/chị

Ban tổ chức chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục CPD4 “Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và vai trò của KTS” .

Trân trọng Thông báo lùi lịch tổ chức, cụ thể như sau:

– Ngày tổ chức: 02 ngày (ngày 30 và 31/03/2022)

– Số điểm tích luỹ: 3,0 điểm

– Phí đăng ký:  800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng chẵn đối với cán bộ Viện KTQG);

                          1.000.000 đồng (Đối với cán bộ ngoài Viện)

Tên Tài khoản: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

Số Tài khoản: 1015891494 Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Chi nhánh Vạn Phúc, Phòng giao dịch Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

(Ghi rõ nội dung CK: CPD4_tên cá nhân_SDT)

Xác nhận phí đăng ký qua Phòng Đào tạo & HTQT: 0877156203

Thongbao-CPD4.1

Thongbao-CPD4.2

bình luận