Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức lớp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật(09/11/2016)

Thực hiện Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm vụ “Đào tạo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng” thuộc đề án 1511, từ ngày 2/11/2016 đến 5/11/2016, Trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế – Viện Kiến trúc Quốc gia đã Phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức 02 lớp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung được phổ biến tập trung vào: Các văn bản quy phạm pháp luật về thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng; Các Tiêu chuẩn, quy định về  thí nghiệm; Tiêu chuẩn liên quan đến kiểm định và quan trắc công trình; Quản lý chi phí trong công tác thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng.

Lớp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tại TP Quảng Ngãi

Lớp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tại TP Quảng Ngãi

Tham dự lớp học có trên 200 học viên, trong đó: Quảng Ngãi 01 lớp (từ ngày 2 đến 3/11/2016) với 70 học viên; Quảng Nam 01 lớp (từ ngày 4 đến 5/11/2016) với 170 học viên, đối tượng chủ yếu là các cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án; các thành viên mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam; các đơn vị tư vấn xây dựng; cán bộ phòng LAS-XD và các cán bộ quản lý đô thị, công thương huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam.

Lớp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tại TP Quảng Nam

Lớp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tại TP Quảng Nam

image006

Qua Hội nghị tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức pháp luật mới, bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thí nghiệm, kiểm định và quan trắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng công trình ở địa phương./.

bình luận