Viện Kiến trúc Quốc gia Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế(21/04/2022)

Ngày 20/4/2022, Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về Dự thảo cấp nước, thoát nước bên trong nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. Tới dự Hội thảo có lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia; đại diện các đơn vị Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Cục Hạ tầng kỹ thuật, Viện Vật liệu Xây dựng, Viện Khoa học công nghệ Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Toancanh

Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng dự và phát biểu tại Hội nghị

TS. KTS Đào Tiến Ngọc đại diện nhóm nghiên cứu, biên soạn dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia trình bày nội dung dự thảo xin ý kiến lần này, trong đó nêu rõ bộ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) có nhiều cấp độ khác nhau như: Yêu cầu thiết kế, Tiêu chuẩn thiết kế và hướng dẫn thiết kế,…

Dự thảo Tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước trong nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế, khi hoàn thiện và ban hành sẽ thay thế bộ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4531:1988 (Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế). Chính vì vậy sẽ có một số khái niệm trong Tiêu chuẩn cũ không còn phù hợp đã được loại bỏ, thay thế, bổ sung cho bộ Tiêu chuẩn mới.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện tổ chức, đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo bộ Tiêu chuẩn. Bổ sung điều chỉnh, biên soạn cần lưu ý: Việc loại bỏ các khái niệm không còn phù hợp trong thực tiễn, bổ sung, cập nhật những thay đổi như Vật liệu xây dựng, công nghệ, tham khảo các tiêu chuẩn của nước ngoài cũng cần khảo sát, đánh giá tính ứng dụng thực tiễn và tương lai.

Tính kế thừa của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN:4531/4471 – về cấp thoát nước), các đại biểu cũng đề cập nhiều đến tính ứng dụng và công nghệ (công cụ thông minh), vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, kết nối thiết bị phụ trợ, hệ thông cấp thoát nước, PCCC,.. đồng thời làm rõ một số khái niệm, định nghĩa, định lượng, cách xác định và tính toán các số liệu phục vụ cho việc thiết kế tiêu chuẩn, từ tổng thể đến chi tiết theo một trình tự khoa học.

Tổng kết hội thảo, Viện trưởng Viện kiến trúc Quốc gia – Đỗ Thanh Tùng, cảm ơn các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đại biểu và doanh nghiệp đã góp ý cho dự thảo lần này. Khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến và giao Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và điển hình hóa Xây dựng tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoàn thiện biên soạn dự thảo sớm trình Bộ Xây dựng xem xét, ban hành.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

GD-DaoTienNgoc

VT-DoThanhTung

Daibieu

Tructuyen

Hội thảo kết hợp trực tuyến

Đức Nguyên

bình luận