Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(05/07/2019)

Sáng 5/7, Viện Kiến trúc Quốc gia –Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị sơ kết có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn  Đình Toàn, Viện trưởng Viện KTQG Đỗ Thanh Tùng, lãnh đạo các cục, vụ và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Viện.

DEF_2399 ok
Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo và trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia, ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng tổ chức hành chính đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, trong đó tập trung vào vấn đề nhân sự, công tác, doanh thu nửa đầu năm 2019, những nhiệm vụ đã hoàn thành và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe báo cáo, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác thực hiện mọi mặt thời gian qua, cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó đề cập đến vấn đề kiện toàn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh  hoàn thiện  các  đề tài nghiên cứu khoa học.

DEF_2404 ok

Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng

Tiếp sau nhận xét của Viện trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia đã phát biểu ý kiến, đóng góp cho công tác chung của Viện và công việc của đơn vị mình.

Đoàn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã có những nhận xét, góp ý, đề xuất đối với những nội dung liên quan đến bản báo cáo, lưu ý  phương án tự chủ của Viện

Tiếp thu đóng góp của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Viện sẽ đẩy mạnh củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị trực thuộc. Hoàn thiện các quy trình phối hợp thực hiện công việc trong các đơn vị của Viện, chủ động trong việc tiếp cận với các đề án mới, phương pháp làm hay mang lại hiệu quả, tiến tới việc tự chủ theo như đề án Bộ Xây dựng đề ra.

Đổi mới phương thức tiếp cận và nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực chuyên môn, năng lực quản lý đội ngũ cán bộ. Hoàn thành các nhiệm vụ đã được Bộ giao đúng tiến độ và chất lượng cao, đồng thời xử lý dứt điểm các đề tài, dự án cũ còn tồn đọng. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm hiểu và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt với các địa phương để có thể đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tới.

DEF_2422 ok

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nhấn mạnh: Viện cần sớm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển của Viện trong những năm tới, xứng tầm là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu khoa học ngành Xây dựng; Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu công tác nghiên cứu khoa học trong tình hình mới; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu, sớm hoàn thành các đề tài nghiên cứu đã được giao, cũng như đề xuất thêm những nội dung nghiên cứu, lý luận phê bình kiến trúc bám sát các sự kiện thời sự và hoạt động chuyên môn ngành; Đẩy mạnh nâng cao chất lượng đời sống và thu nhập cho cán bộ công nhân viên./.

bình luận