Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS(14/07/2016)

Sáng 12/7, tại trụ sở Viện (389, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Trung Hải với đề tài: “Chuyển hóa không gian đô thị Việt Nam hướng tới mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng (Lấy Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu)”.

Tham dự lễ bảo vệ có sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch thuộc hội đồng giám khảo. Chủ tịch hội đồng là PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh. Đại diện cho lãnh đạo Viện KTQG có sự hiện diện của Phó Viện trưởng Trần Đình Thái, Phó Viện trưởng Phạm Thúy Loan, lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác đào tạo NCS của Viện cùng các phòng, ban chức năng và NCS đang học tập tại Viện.

PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh, chủ tịch hội đồng bảo vệ

PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh, chủ tịch hội đồng bảo vệ

Đô thị Việt Nam đang trong quá trình phát triển nhanh chóng hơn bao giờ hết trong lịch sử Việt Nam. Có nhiều mô hình đô thị khác nhau tại Việt Nam, có thành công, nhưng cũng không ít hạn chế. Và xoay quanh vấn đề đó, có nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía các nhà quy hoạch và quả lý đô thị. Mô hình cấu trúc không gian của các đô thị Việt Nam sẽ phát triển theo hướng nào để vừa phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội, vừa phát triển bền vững, có bản sắc văn hóa?

NCS Ngô Trung Hải trình bày luận án

NCS Ngô Trung Hải trình bày luận án

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa không gian đô thị để nhận diện các quy luật phát triển và giá trị di sản văn hóa đô thị ở Việt Nam, làm cơ sở xác định mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng. Mục tiêu đặt ra để đạt được mục đích trên là: Tìm hiểu quá trình đô thị hóa để nhận diện mô hình không gian đô thị khác nhau đã được áp dụng trong phát triển đô thị trên thế giới và ở Việt Nam; Nghiên cứu quá trình chuyển hóa không gian đô thị để xác định các yếu tố và tiêu chí tác động đến cấu trúc không gian đô thị cũng như xác định quy luật phát triển và giá trị kiến trúc đô thị theo hướng phát triển đô thị bền vững; Đề xuất mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng với đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam theo hướng phát triển đô thị bền vững; Áp dụng mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng và gợi ý các chính sách quản lý đô thị thích hợp cho một đô thị vệ tinh ở Hà Nội.

Nội dung của luận án gồm 3 phần: Phần mở đầu; Phần nội dung gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về quá trình phát triển các mô hình cấu trúc không gian đô thị trên thế giới và ở Việt Nam, Chương II: Cơ sở khoa học về chuyển hóa cấu trúc không gian đô thị ở Việt Nam, Chương III: Đề xuất mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng trong bối cảnh chuyển tiếp nền kinh tế ở Việt nam và bàn luận; Phần Kết luận và Kiến nghị.

Đóng góp về luận án của NCS Ngô Trung Hải, hội đồng đã đánh giá đây là đề tài hay, hấp dẫn và mang tính thời sự. NCS đã tiếp cận được ý tưởng lớn, có nhận thức đúng về chuyển hóa không gian đô thị. Đồng thời, hội đồng cũng đưa ra những góp ý xác thực cho NCS, góp phần để luận án hoàn thiện tốt hơn nữa./.

bình luận