Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022(23/06/2022)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 242/QĐ-VKTQG ngày 21/12/2021 của Viện trưởng Kiến trúc Quốc gia.

Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2022 như sau:

 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Kiến trúc – Mã số: 9 58 01 01
 2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 nghiên cứu sinh
 3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
 4. Điều kiện dự tuyển:

4.1.Về văn bằng:

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi hoặc bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc và các chuyên ngành gần hoặc chuyên ngành phù hợp;

4.2. Về bài báo khoa học:

Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

4.3. Về trình độ ngoại ngữ:

4.3.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 1. Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 1 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 2. Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
 3. Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

Người dự tuyển có văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ các thứ tiếng không phải tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4.3.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

4.4. Đề cương nghiên cứu

Người dự tuyển cần có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

4.5. Về Thư giới thiệu

Người dự tuyển có Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

4.6. Về công văn dự tuyển:

Người dự tuyển là công chức, viên chức có Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức;

Người dự tuyển là thí sinh tự do phải có Phiếu lý lịch tư pháp có xác nhận của địa phương trong thời hạn 6 tháng.

4.7.Về giấy chứng nhận sức khỏe và Bản cam kết

 • Người dự tuyển có đủ sức khỏe (Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện hoặc phòng y tế cấp);
 • Người dự tuyển phải có cam kết thực hiện các nghĩa vụ học tập, nghiên cứu, tài chính đối với quá trình đào tạo.
 1. Hồ sơ dự tuyển

5.1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 1. Đơn xin dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (theo mẫu);
 2. Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học (theo mẫu);
 3. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức); Phiếu lý lịch tư pháp có xác nhận của địa phương trong thời gian 6 tháng (đối với thí sinh tự do);
 4. Giấy khám sức khỏe;
 5. Bản cam kết thực hiện các vụ học tập, nghiên cứu, tài chính đối với quá trình đào tạo;
 6. Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khóa (bản sao hợp lệ);
 7. Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học toàn khóa (bản sao hợp lệ);
 8. Văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ (bản sao hợp lệ);

(Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, bằng thạc sĩ liên kết phải có bản dịch công chứng và kết quả thẩm định của Bộ giáo dục và Đào tạo theo quy định trong Quyết định số 77/2007/QĐ BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Tập bài báo khoa học và công trình khoa học đã công bố;
 2. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu)
 3. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

5.2. Số lượng hồ sơ

 • Hồ sơ gốc 01 bộ đề trong phong bì hồ sơ do Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành;
 1. Kế hoạch tuyển sinh
 • Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 05/05 đến ngày 30/08/2021
 • Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 09/2021
 • Địa điểm xét tuyển: Viện Kiến trúc Quốc gia – 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học: cuối tháng 09/2021

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, danh sách các nhà khoa học, các hướng nghiên cứu và đề tài Luận án được cập nhật trên Website của Viện Kiến trúc Quốc gia: https://vienkientrucquocgia.gov.vn/

 1. Đăng ký dự tuyển

Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển nghiên cứu sinh, chuyên ngành Kiến trúc tại Viện Kiến trúc Quốc gia gửi Đơn đăng ký theo mẫu về địa chỉ:

Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Kiến trúc Quốc gia

Số 389, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 098 9538743 (Ms. Dung)

Thí sinh có thể tải mẫu hồ sơ dự tuyển tại địa chỉ: http://viar.gov.vn hoặc tại Link tại đây

bình luận