Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo Thực hiện công văn đến số 199 ngày 20/07/2022(08/08/2022)

Thực hiện Công văn số 2634/BXD-TCCB  ngày 18/07/2022 của Bộ Xây dựng về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”:

BXD-TCCB-2634-VHBC-1

 

Tải văn bản chi tiết Tại đây !

bình luận