Viện Kiến trúc Quốc gia sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015(23/07/2015)

Sáng 23/7, tại số 389, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng (VIAr) sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

So ket

Sau hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động, với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao, Viện Kiến trúc Quốc gia đã từng bước ổn định và khẳng định vai trò là Viện đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2015, Viện Kiến trúc Quốc gia đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận các mặt kế hoạch – tài chính, hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ và chế độ người lao động, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng cũng đánh giá những kết quả đạt được trong công tác thực hiện mọi mặt thời gian qua, cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Và trong năm 2016 tiếp theo, Viện đẩy mạnh củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị trực thuộc. Hoàn thiện các quy trình công tác chi tiết trong thực hiện và phối hợp thực hiện công việc tại mọi đơn vị trong Viện. Đổi mới phương thức tiếp cận và nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực chuyên môn, năng lực quản lý đội ngũ cán bộ. Hoàn thành các nhiệm vụ đã được Bộ giao đúng tiến độ và chất lượng cao, đồng thời xử lý dứt điểm các đề tài, dự án cũ còn tồn đọng. Đồng thời, Viện tiếp tục tìm hiểu và mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ đào tạo thường xuyên 2015-2016.

bình luận