Viện Kiến trúc Quốc gia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022(15/07/2022)

Chiều ngày 14/07, Tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã “Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022”.

Toancanh-Hoinghi

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết: Kết quả hoạt động toàn viện trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện được một số chỉ tiêu, doanh thu tăng mạnh đạt gần 34,2 tỷ đồng (281,6%), nộp ngân sách Nhà nước ~2,5 tỷ đồng (88,2 %) so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến thời điểm 30/6/2022, tổng số cán bộ viên chức và người lao động là 267 người. Hàng năm, Viện đã triển khai công tác đánh giá phân loại viên chức, người lao động, thi đua khen thưởng và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị trực thuộc; thực hiện chế độ BHXH và chính sách tiền lương của cán bộ, viên chức và người lao động được rà sát hàng quý, trích nộp, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ.

Công tác quy hoạch cán bộ cấp Ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện Kiến trúc Quốc giai đoạn 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thực hiện và báo cáo Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, Viện còn tham gia xây dựng một số văn bản pháp luật, các đề tài dự án nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn quy chuẩn ,.. cụ thể, Viện đã có góp ý cho nhiều Dự thảo, Thông tư, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững,..

Bên cạnh đó, Viện đã và đang triển khai nhiều đề tài NCKH, Dự án SNKT, tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình; Biểu tượng nút thông cầu Đông Sơn, tỉnh Bắc Giang; Sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định, Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Trung tâm hành chính huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh,..

Sau khi nghe báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu, đánh giá kết quả đã đạt được. Đồng thời thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Qua đó có những đề xuất, kiến nghị với Viện để đẩy mạnh các hoạt động như Nghiên cứu khoa học, đề tài dự án SNKT, hoàn thiện các chứng chỉ Hạng nhất các lĩnh vực thuộc Bộ khoa học công nghệ, Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép, đăng ký đào tạo nâng hạng, nâng ngạch, Tiêu chuẩn quốc tế ISO để thuận lợi khi tham gia công tác đấu thầu các dự án lớn.

Kết luận hội nghị, Phó Viện trưởng phụ trách Vũ Đình Thành ghi nhận những kết quả mà toàn Viện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì tăng trưởng, hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn dịch vụ và tiến tới đánh giá xem xét, thí điểm một số đơn vị có năng lực tốt sẽ chuyển đổi mô hình tự chủ, đơn vị hạch toán độc lập, tạo cơ chế để các đơn vị phát triển.

Thực hiện lộ trình, kế hoạch chuyển đổi số của Ngành Xây dựng, các đơn vị sớm xây dựng tài nguyên, cơ sở dữ liệu Kiến trúc, đảm bảo truyển tải lên hệ thống mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất, đồng bộ, phục vụ tốt công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Viện.

Phó Viện trưởng phụ trách nhấn mạnh, đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hướng dẫn của Viện về kiện toàn bộ máy làm việc, rà soát bổ sung cán bộ nguồn đưa vào quy hoạch, nhằm chủ động bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng ./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_0972

IMG_0984

IMG_0992

IMG_0989

Đức Nguyên

bình luận