Viện Kiến trúc Quốc gia họp Hội đồng Khoa học Kỹ thuật(26/06/2015)

Ngày 25/06/2015, Thực hiện Thông báo số 157/TB-BXD, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng đã triệu tập cuộc họp Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để rà soát về công tác thiết kế điển hình do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện.

Về “Thiết kế điển hình Trường THCS, Trường tiểu học, Trường mầm non, Nhà văn hoá thôn vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ”: VIAr đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và hoàn thiện hồ sơ trình nghiệm thu cấp Bộ. Hiện đang chờ Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ.

Về “Thiết kế tập mẫu nhà ở vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ”: Nhiệm vụ bao gồm 75 mẫu(theo quy định trong Hợp đồng số 01/HĐ-SNKT-TKĐH ngày 30/11/2012), trong đó: 40 mẫu do 05 địa phương Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp cấp và 35 mẫu do Phòng nghiên cứu thiết kế điển hình hoá Xây dựng (P.TKĐH) lập. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đã nghe đơn vị thực hiện báo cáo lần 1 và đóng góp ý kiến để hoàn thiện hồ sơ, trình  tổ chức nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở vào cuối tháng 7/2015, trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2015.

Về “Thiết kế điển hình Nhà ở xã hội và Trung tâm dưỡng lão”: Nhóm thực hiện dự án đã hoàn thiện Nhiệm vụ thiết kế (sau khi nhận được văn bản đóng góp ý kiến của Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng), hiện đang triển khai hoàn thiện 22 mẫu theo quy định của Hợp đồng giao nhiệm vụ số 01/HĐ-SNKT-TKĐH ngày 03/04/2013. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế để VIAr làm cơ sở chỉ đạo nhóm thực hiện dự án hoàn thành công việc theo tiến độ tại Thông báo số 157/TB-BXD.

Về “Thiết kế điển hình Nhà ở công vụ – Loại chung cư, Nhà ở thu nhập thấp, Bệnh viện đa khoa huyện”: VIAr đã báo cáo Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp Bộ, kết quả đánh giá xếp loại “Khá”. VIAr  hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp Bộ và đã trình Bộ Xây dựng ban hành các tập Thiết kế điển hình: Nhà ở công vụ – Loại chung cư, Nhà ở thu nhập thấp, Bệnh viện đa khoa huyện và trình Bộ Xây dựng ban hành (lần 2) sau khi chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của Vụ Quy hoạch Kiến trúc.

Về “Thiết kế điển hình công trình cấp xã phục vụ mô hình nông thôn mới”: VIAr đã trình Bộ Xây dựng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ. Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình công trình cấp xã phục vụ mô hình nông thôn mới” và đang chờ lịch báo cáo Hội đồng.

Về “Thiết kế điển hình cổng, cửa khẩu” thuộc dự án Thiết kế điển hình nhà ở, bệnh viện đa khoa huyện và cổng cửa khẩu do Bộ Xây dựng giao cho Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIUP) thực hiện theo Hợp đồng số 01/HĐ-SNKT-TKĐH ngày 19/05/2009, tình hình thực hiện như sau:

– Ngày 29/09/2010, VIUP đã tổ chức Hội đồng KHKT nghiệm thu cấp cơ sở gồm 24 mẫu, đánh giá xếp loại “Tốt”.

– Ngày 06/10/2010, VIUP trình Bộ Xây dựng nghiệm thu cấp Bộ (tờ trình số 653/VKTQH-KHKT). Vụ Quy hoạch Kiến trúc đã kiểm tra, lựa chọn 18 mẫu trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, VIUP đã chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Bộ 12 mẫu thêm 03 lần.

Tuy nhiên, để thực hiện Thông báo số 157/TB-BXD, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia chỉ đạo P.TKĐH cần phối hợp với các chuyên gia kiến trúc công trình trong Viện để chỉnh sửa, hoàn thiện lại 12 mẫu đã được Bộ chọn nhằm đảm bảo quy mô, thẩm mỹ, truyền thống và hiện đại … để báo cáo Bộ Xây dựng.

bình luận