Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 71/TB-VKTQG(14/11/2022)

Căn cứ Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao đông của Viện năm 2022. Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo đến cán bộ, viên chức,. người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Viện có nhu cầu khám sức khỏe năm 2022 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Ban lãnh đạo Viện, các phòng vhwcs năng, chuyên môn, nghiệp vụ, Viện NC Tiêu chuẩn và Thiết kế điển hình hóa xây dựng, Viện Nhà ở và CTCC, Giám đốc các Trung tâm thuộc Viện.

2. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022 của Viện;

3. Thời gian khám cụ thể: Viện sẽ thông báo sau khi tổng hợp đăng ký khám của các đơn vị.

TB-71-VKTQG-KSK2022

 

Đề nghị các trưởng đơn vị thông báo tới toàn thể CBVC, NLĐ đơn vị mình và triển khai thực hiện đúng thời hạn ./.

Trân trọng thông báo !

bình luận